Category: Coin

2 comments

  1. Maggie H - Reply

    Thanks voor je videos! Zou je misschien uit kunnen leggen hoe zo een flip er dan uitziet en wanneer deze echt 'confirmerd' is?

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *